Порядок визнання дебіторської заборговані безнадійною, в разі ліквідації обслуговуючого банку

В процесі господарської діяльності підприємства можуть виникати ситуації не розрахунків за поставлений товар чи надані послуги. В даному випадку дебіторська заборгованість поділяється на два види: перший якщо є ймовірність її погашення то вона вважається сумнівною; якщо по ній пройшов строк позовної давності або відбулась ліквідація банку боржника, тощо і підприємство впевнене, що вона не буде погашена то вона стає безнадійною. Також, треба звернути увагу що податківці вважають достатньою правовою підставою для визнання заборгованості безнадійною при наявності постанови суду про визнання боржником банкрутом.

Визнання банку неплатоспроможним та його ліквідація, вимагають від особи, що відповідає за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві коректно відобразити грошові кошти, які залишились на рахунках підприємства. Отже, підставами для списання безнадійної заборгованості є: заявлені вимоги щодо стягнення заборгованості з банку після закінчення 30-денного строку з дня опублікування рішення про ліквідацію банку; не задоволення заявлених вимог у зв’язку з недостатністю майна банку.

У випадку визнання заборгованості безнадійною: підприємству, що не нараховує резерв сумнівних боргів, таку суму відображають у складі операційних витрат; підприємства, що нараховують РСБ, списують таку заборгованість зарахунок РСБ, а суму, що перевищує резерв, відносять до операційних витрат.

Отже, дебіторську заборгованість, що непогашена визнається в податковому обліку безнадійною на дату ліквідації банку або на дату постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом.

Більш детальна інформація

Відгуки

Більше