Новели Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Введення в дію Закону “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” передбачає приведення установчих документів у відповідність до вимог нового законодавства протягом року з дня набрання його чинності. Тобто статут ТОВ та ТДВ є чинними до 17 червня 2019 року, приведення статуту діючих підприємств у відповідність до нового закону буде безкоштовним.

Документ значно скорочується шляхом зменшення обов’язкових розділів статуту, яких може бути всього три. В новій редакції статуту ТОВ треба прописати: найменування товариства; органи управління товариством їх компетенція та порядок прийняття рішень; порядок вступу та виходу з товариства. Всі інші питання організації роботи між учасниками товариства можна передбачити в корпоративному договорі.

На нашу думку для інвесторів, які ведуть діяльність спільно з партнерами, слід звернути увагу на зміну порядку прийняття рішень зборами учасників товариства. Для прийняття рішень голоси усіх учасників потрібні: при перерозподілі часток або придбанні частки учасника товариством,а також при затвердженні грошової оцінки негрошового вкладу.

Три чверті голосів усіх учасників товариства потрібно при: переході на модельний статут, внесенні змін до статуту товариства та зміні розміру статутного капіталу. Вимог щодо необхідної кількості учасників для прийняття інших рішень законодавчо не встановлено, в законі відсутнє поняття встановленого кворуму, яким визначається правомочність загальних зборів.

В даному законі можна побачити спрощення процедури складання статуту товариства, але у зв’язку з тим, що нема практики застосування нових норм, на початку підприємцям буде складно самостійно розібратися в цьому питанні без допомоги кваліфікованого юриста.

Більш детальна інформація

Відгуки

Більше